Search
Close this search box.

عکس از طریق سایت روشنگری
آنها به زخمی ها شلیک می کنند:
تلویزیون سی بی اس فقط یک عکس از فیلمی را نشان داد که خبرش روز دوشنبه ۱۵ نوامبر در جهان پیچید. گوینده اطلاع داد بقیه عکس ها آن قدر تکان دهنده و فجیع اند که برای نمایش در تلویزیون مناسب نیستند.

عکس ها از صحنه کشتن زخمی های بی دفاع و بی سلاح در داخل یک مسجد در فلوجه است. هم تمام صحنه های حرکت سربازان آمریکایی و گذشتن از حیات تا لحظه شلیک به زخمی ها و هم صدای آن ها ضبط شده است. صحنه را کوین ساتس خبرنگار شبکه تلویزیونی ان بی سی که اجازه داشت سربازان آمریکایی را همراهی کند فیلم برداری کرده است.

در فیلم دیده می شود یک گروه سرباز آمریکایی وارد مسجدی می شوند. پنج زخمی روی زمین نهاده شده اند. به گفته کوین سایتس سربازان در می یابند بعضی از کسانی که روی زمین قرار داده شده اند هنوز نفس می کشند. در فیلم صدای یک سرباز دیگر آمریکایی شنیده می شود که در حالی که فحش می دهد به یک زخمی اشاره می کند و می گوید دارد ادای مرده ها را در می آورد:He’s fucking faking he’s dead. He faking he’s fucking dead و بعد تفنگ اش را بلند می کند و به سر زخمی شلیک می کند.در فیلم به وضوح دیده می شود که اسیر زخمی قبل از مرگ پایش را می کشد.

بعد صدای یک سرباز دیگر شنیده می شود که می گوید: حالا مرد. به گفته کوین ساتس واقعه مربوط به روز شنبه است، روز قبل از آن – جمعه -سربازان آمریکایی به یک ساختمان حمله کرده و ده نفر را کشته بودند. پنج نفر توی مسجد زخمی های اسیر بودند که به جای آن که طبق کنوانسیون ژنو به پشت جبهه و درمانگاه منتقل شوند در کف مسجد قرار داده شدند تا بمیرند،اما یک گروه دیگر سربازان آمریکایی به سروقت آن ها میروند و به آن ها شلیک می کنند. در فیلم مجروحین دیگر هم دیده می شوند که به دیواری که جای گلوله در آن است تکیه داده شده اند.

کوین سایتس جزو تیم خبرنگاران جاسازی شده در نیروهای نظامی آمریکابود، وگرنه در آغاز حمله به فلوجه همه خبرنگاران را بیرون کرده بودند. او هنگام مخابره فیلم می گوید عکس ها بیش از آن ” گرافیک” است که بتوان آن ها را پخش کرد. او تاکید می کند زندانی ها مسلح نبودند و به هیچ وجه تهدیدی متوجه کسی نمی کردند.

ایندیپندنت نوشته است این اولین عکس از صحنه های واقعی است که یک هفته است در فلوجه جریان دارد. به نوشته این روزنامه عکس های دیگر از داخل فلوجه که دارد منتشر می شود نشان میدهند سربازان به اسیران زخمی که در هوای آزاد روی زمین افتاده اند شلیک می کنند. هم چنین عکس های دیگر سربازان را نشان می دهد که به عراقی های غیر نظامی شلیک می کنند.

لازم به یادآوری است عملیات فلوجه به عنوان تدارک مقدماتی انتخابات ژانویه برای تثبیت حکومت علاوی و بنابراین بخشی از روند “دمکراتیزاسیون” عراق معرفی شده است. روسای سربازی که در فیلم شلیک میکند او را به مرخصی فرستادند و تیم او را از فلوجه خارج کردند. و در توجیه صحنه گفتند این سرباز در عملیات روز قبل زخمی شده بود و یکی از دوستانش د رجنگ کشته شده است!

(نقل از: روشنگری – لینک به راهنمایی صبحانه

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن