Search
Close this search box.

تحریک مردم یا مقدمه کودتا؟

به نظرم می رسد که در اردوی احمدی نژاد همه چیز مجاز اعلام شده است. خبرگزاری ایرنا که باید خبرگزاری قابل اعتماد کشور باشد رسما دارد به بلندگوی دروغزنان تبدیل می شود. نمی دانم از شدت غیظ است یا فکرهای ابلهانه در سر دارند اما نتیجه خبرهایی از این دست فقط تحریک کردن است:

«گزارش دریافتی ایرنا حاکی است دکتر محمود احمدی نژاد با کسب اکثریت آرا و با فاصله زیادی از میرحسین موسوی موفق به جلب آرا مثبت ملت ایران شده است . بر اساس این گزارش دکتر احمدی نژاد در جامعه روستایی کشور بطور میانگین بیش از ۷۵ درصد آرا را بخود اختصاص داده است.» 

یک چنین خبری نوعی فرار به جلو ست. خبری در این سطح و آنهم تیتر یک باید بسیار قطعی و به نقل از منبعی رسمی باشد. اما وقتی همه چیز بازیچه می شود این کارها هم مجاز است. و دیگر به هیچ چیز نمی شود اعتماد کرد.

می دانم که اگر موسوی هم برنده شود اینها کام مردم را هر طور بتوانند تلخ خواهند کرد. اما اینکه بتوانند در آخرین ساعات یک دوره پرالتهاب اینطور با امنیت عمومی بازی کنند باورنکردنی است. اینها که اینطور می تازند یا سیاست انتحاری پیشه کرده اند یا خوابهای خون آلود دیده اند.

خداوند ایران را از شر دروغزنان و حاسدان و نیرنگ بافان نجات دهد.

 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن