Search
Close this search box.

شوک انتخاباتی اکتبر

در محافل رسانه ای در این ماهها هر از گاهی این بحث بود که نزدیک به روز انتخابات در آمریکا باید منتظر یک خبر داغ بود. معمولا بحث از این بود که این بار به جای صدام حسین احتمالا یک روز از خواب برمی خیزیم و می بینیم بن لادن است که دستگیر شده است. صحبت از این بود که خب آمریکایی ها می دانند که بن لادن کجاست اما گذاشته اند این بیگ نیوز خود را در زمان مناسب فاش کنند تا حداکثر بهره برداری را از آن بکنند.

معلوم شد این حدس و گمان ها بیراه نبوده است. اما این بار با اندک تغییر در سناریو. راستی چرا هیچ کس نپرسید این آقای بن لادن تا حالا کجا بود و اینهمه لشگر و نیروی امنیتی چرا نتوانسته اند محل اختفای او را شناسایی کنند؟ او واقعا در نشان دادن هوش انتخاباتی نابغه است. با توجه به اینکه این محافظه کاران آمریکا هستند که از ظاهر شدن او بر صحنه تلویزیونها حداکثر استفاده را می برند برای من جالب است که او زمان ارسال ویدیوی خود را درست موقعی انتخاب می کند که بیشترین سود به بزرگترین دشمن اش جرج بوش برسد.

ظاهرا تاریخ مصرف بن لادن هنوز به سر نرسیده است. زنده اش هنوز بیشتر از مرده اش کاربرد دارد.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن