Search
Close this search box.

ما و آمریکا: برای آنها که ندیده اند و اهل امضایند

تا به حال حدود ۳۴۰ امضا جمع شده. لادن افراسیابی که اگر به همت او نبود روح ما از این استماع خبردار نمی شد، پیشنهاد کرده که یکروز دیگر هم این پتیشن را ادامه دهیم و فردا به کمیسیونرها فکس کنیم. لادن دست به کار شده و امروز داره با افرادی که شاید هنوز این پتیشن را ندیده باشند (چون اهل وبلاگستان نیستند و روی لیست ایمیل من و علیرضا هم نیستند) تماس می گیره و “مخشون رو می زنه” (اصطلاح رو درست به کار بردم یا خراب کردم؟ باید این فرهنگ لغات جدید را بگیرم و بخونم تا این کلمات “خفنی” رو یاد بگیرم!)

با اینکه فرصت زیادی نداشتیم تا بتوانیم با عده بیشتری تماس بگیریم، در کل از جمعه تا شنبه ۳ نفری نوشتن و روی اینترنت گذاشتن پتیشن به انجام رسید. اگر وقت بیشتر بود، برای نوشتن پتیشن از خیلی های دیگر کمک می گرفتیم، اما زمان کم بود و باید ضربتی کارها انجام می گرفت. اگر آقایان در کمیسیون هلسینکی زودتر خبر این استماع را می دادند (نمی دانم چرا آنرا در وب سایتشان اینقدر دیر گذاشتند و چرا به “عموم” خبر ندادند؟) فرصت برای همکاری وسیعتر می بود و کارها بهتر انجام می شد. اما با همه این وجود، بقیه کارها را دوستانی انجام دادند که پتیشن را روی وبلاگ و وب سایتشان گذاشتند و یا به لیست هایشان فرستادند. دست مریزاد! امیدوارم که صدایمان به جایی برسد.

آنهایی هم که شدیداً سعی کردند با نوشتن مزخرفات جلوی این پتیشن را بگیرند دموکراتیک بودنشان را نشان دادند. سالی که نکوست از بهارش پیداست… برای من جالب است که کسانی که بیشتر از همه ادعای دموکراسی دارند، معمولاً به دیگران اجازه حرف زدن نمی دهند! به هر حال دم علیرضا گرم که پی ماجرا را گرفت و موفق شد این امضا های جعلی را پاک کند. انگار مقوله پتیشن برای افراد ایجاد کننده مزاحمت روشن نیست: اگر موافقید، امضا کنید، اگر نه، امضا نکنید و به عقاید دیگران کمی احترام بگذارید.
به هر حال، اگر هنوز پتیشن را نخوانده اید و اگر پس از خواندن مایلید که امضا کنید، حدود ۲۰ ساعت دیگر وقت هست (یعنی روز چهارشنبه ۸ ژوئن، قبل از ظهربه وقت واشنگتن دی سی، این پتیشن را بفرستیم و تماس تلفنی با دفتر کمیسیونر ها بگیریم و مطمئن بشویم که به دست کمیسیونر ها می رسد).
کسانی هم که در امریکا زندگی می کنند، می توانند با نماینده کنگره ایالت خودشون تماس بگیرند و نظرشون در مورد دخالت مالی و یا نظامی امریکا و این استماع دادرسی بگویند. این هم یک وب سایت که از طریقش می توانید با نماینده ایالتتان تماس بگیرید.
اگر هم در واشنگتن هستید و نباید سر کار بروید، بد نیست که به این استماع بروید و ببینید چه کسانی صحبت می کنند. قرار است استماع عمومی باشد زمانش ۱:۳۰ تا ۳:۳۰ روز جمعه ۹ ژوئن است و آدرسش هم:
۱۹۲ Dirksen Senate Office Building in Washington D.C.
خلاصه که دست همگی درد نکند.

 از: فرنگوپولیس

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن