Search
Close this search box.

خاطرات عکس ها

از مجموعه پریسا دمندان نقل شده در بی بی سی
این عکس را باید تمام صفحه دید همانطور که در صفحه آغاز کتاب پریسا دمندان آمده است. بسیار زیباست. این کتاب مجموعه ای هوشمندانه از خاطرات همه ماست هر چند که در قالب عکسهایی از خانواده های اصفهانی باشد. کتاب را یکبار تورق کرده ام. معرفی و سه مجموعه عکس منتخب از آن را ببینید تا روزی که نسخه ای از آن را صاحب شوم و سیر تماشا کنم و من هم چیزی بنویسم. شاهکار است. تنها کتابی که با آن قابل مقایسه است مجموعه عکس های سوروگین است: Sevruguin and the Persian Image که در ۱۹۹۹ چاپ شد. در باره پریسا قبلا اشاره ای آورده ام به بهانه کار مشابهی که پس از زلزله بم برای گردآوردن عکس های عکاسخانه های ویران شده شهر انجام داده است.  

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن