تنها ایده درست

 “از حرفهای میلاد هم این قسمتش را بارها در طول سالها شنیده ام”.وارد کردن نظریه و ایده و مانیفست از غرب بدون توجه به عرف, شرع , فرهنگ, ملیت و ذائقه ی یک مملکت کاری لااقل غیر مفید است” این حرف از بس در طی سالها تکرار شده است به نظر یک باور کاملا درست می اید در حالی که قطعا غلط است. وارد کردن ایده و مانیفست از غرب مثل وارد کردن هزاران مایحتاج زندگی نوین است که ما خود توان تولید آنرا نداریم.مثل هواپیما. ما توان تولید یک ایده و فکر درست را نداریم و این تنها ایده درستی است که من آموخته ام.”

– چه صداقتی!

نقل از نظر پاییز در جواب به نظر میلاد از  نظرات پای مطلب اخیر الپر (بدون هیچ ویرایشی)

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه