Search
Close this search box.

تنها ایده درست

 “از حرفهای میلاد هم این قسمتش را بارها در طول سالها شنیده ام”.وارد کردن نظریه و ایده و مانیفست از غرب بدون توجه به عرف, شرع , فرهنگ, ملیت و ذائقه ی یک مملکت کاری لااقل غیر مفید است” این حرف از بس در طی سالها تکرار شده است به نظر یک باور کاملا درست می اید در حالی که قطعا غلط است. وارد کردن ایده و مانیفست از غرب مثل وارد کردن هزاران مایحتاج زندگی نوین است که ما خود توان تولید آنرا نداریم.مثل هواپیما. ما توان تولید یک ایده و فکر درست را نداریم و این تنها ایده درستی است که من آموخته ام.”

– چه صداقتی!

نقل از نظر پاییز در جواب به نظر میلاد از  نظرات پای مطلب اخیر الپر (بدون هیچ ویرایشی)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن