Search
Close this search box.

یک روز به یاد ماندنی برای ایرانیان

روزی که ریدلی اسکات ایرانیان را از شرکت در پروژه «یک روز از زندگی» محروم کرد فکر ساختن فیلمی مستقل که «یک روز از زندگی ایرانیان» را روایت کند شکل گرفت.

این فکر در طی هفته های قبل از نشست موسسان ایران ندا در لندن، پرورش یافت و در جریان نشست با هیات موسس در میان نهاده شد. رضا علامه زاده فیلمساز پیشکسوت و استاد فیلم و سینما به گرمی از ایده استقبال کرد و ایران ندا در یکی از دو بیانیه خود که در این نشست تصویب شد بر سر اجرای این ایده توافق کرد. این بیانیه که بخشی از آن در باره سیاستهای راه اندازی تلویزیون ایران ندا ست اکنون منتشر شده است. ایده «یک روز از زندگی ایرانیان» به عنوان اولین گام در این مسیر پیش بینی شده است.


با توافق هیات موسس یک گروه سه نفره برای عملیاتی کردن ایده تشکیل شد که رضا علامه زاده و محبوبه عباسقلی زاده و من مهدی جامی اعضای آن  هستیم. این جمع پس از بحث و بررسی تصمیم گرفت که برای اجرای ایده با الهام از ۱۳۸۹، روز ۸ از ماه ۹ را انتخاب کند: یعنی هشتم آذرماه. برای کار تبلیغات آن نیز  قرار شد رونمایی از سایت ۴۰ روز پیشتر انجام شود تا این شراب چله خود را طی کرده باشد.

 طرح ۸۹۸۹ سه هدف را دنبال می کند:

 نخست مخالفت با تحریم مردم ایران در جریان تحریم های جهانی که از جمله خود را در برخورد نامنصفانه ریدلی اسکات و گوگل با محروم کردن ایرانیان نشان داده است. مردمی که در سال گذشته با هزاران فیلم خودمانی شان رسانه های جهان را تسخیر کردند نباید از فرصت نشان دادن زندگی روزمره خود در کنار دیگر مردم جهان محروم می شدند. طرح ۸۹۸۹ اعتراضی است به این تحریم.

 دوم این طرح معرفی ایده ای است که تلویزیون ایران ندا دنبال می کند. یعنی مشارکت مردم در ویدئوسازی برای تلویزیون. ایران ندا در کنار برنامه های خود یک پلاتفرم رسانه ای برای ارائه هنر و نظر و فرهنگ و زندگی روزمره مردم ایران در داخل و باهمستان های ایرانی در خارج از کشور است.

 سوم این که طرح ما اولین گام جدی برای شناسایی استعدادهایی است که می توانند بعدا وارد شبکه ایران ندا شوند. ما فکر می کنیم که اگر ایده تلویزیون مشارکتی امکان تحقق در میان ایرانیان داشته باشد ان را کسانی عملی خواهند کرد که در این طرح شرکت فعال می کنند. اولین مجموعه ای که برای جذب همکاران ایران ندا به ان مراجعه خواهیم کرد طبعا شرکت کنندگان علاقه مند و دارای ایده و زمینه رسانه ای است که بخشی از وقت و اندیشه خود را در روز ۸ آذرماه به پدید آمدن فیلمی از زندگی ایرانیان اختصاص می دهند.

متن فراخوان مشارکت در طرح ۸۹۸۹ را در سایت تازه رونماشده ایران ندا بخوانید

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن