Search
Close this search box.

وبلاگی برای روایت ما از غرب

پرونده ما و غرب دارد یواش یواش با نوشته های خوب و پر و پیمان شکل می گیرد. وبلاگ ساده ای هم به کمک مدیر حلقه ملکوت راه انداخته ایم تا نوشته ها را یکجا جمع کنیم. بچه های زمانه هم می گویند خوب است صفحه ای در زمانه به این موضوع اختصاص دهیم و هر بار که مطلبی می آید در صفحه اول سایت دیده شود و محلی برای اظهارنظرهای دیگران باشد. هدف این است که بتدریج یک صفحه خاص روی وب برای این بحث به وجود آید. حجم نوشته ها از حد معینی که فراتر رفت کار ترجمه آنها را نیز شروع می کنیم. 

فهرست زیر کارهای تا کنون نوشته شده در وبلاگها یا ایمیل شده به من است. اما خوب است در پاسخ دوستی که در کامنتی گفته بود این بحث مفید فایده ای نیست و اولویت ندارد بگویم که این بحث یک بحث روز نیست اما بحثی بنیادین است. نوشته های ما و غرب هم در مبحث هویت شناسی ایرانیان مهم است و هم ترجمه آنها پلی برای فهم ایران ایجاد می کند. بنابرین اگر بحثی در داخل ایران نباشد برای خارج ایران بحثی مهم است. بالاخره کسی و کسانی هم باید به این سوی مساله ایران فکر کنند تا در تصحیح نگاه غربیان به ایران موثر افتد. معیار اهمیت یک بحث همان منظر آشنای مباحث داخل ایران نیست. ما که در بیرون زندگی می کنیم منظرهای دیگری نیز می شناسیم و برای روشن ساختن مساله ایران از آن منظر، احساس نیاز می کنیم. دوستان بسیاری هم در داخل ایران اگر نه از دید تجربی از نگاه نظری می توانند اهمیت این سوال را تایید کنند. هم ایشان نیز بتدریج به جمع کسانی که روایت شخصی خود را ثبت می کنند می پیوندند. مدخلهای زیر از وبلاگ ما و غرب است که این دوستان نوشته اند – از همه آنها سپاسگزارم:
||امیر عباس ریاضی ||حسین آبکنار ||داریوش محمدپور ||شاهین پرویزی ||شهرنوش پارسی پور ||علی عطار ||عنکبوت ||مجتبا پورمحسن|| محسن حجتی ||محمدجواد کاشی ||ناصر غیاثی ||نشانه ||نوشین شاهرخی ||هادی ناصری ||چشمهایی که فکر می کنند

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن