Search
Close this search box.

بی سوادی اطلاعاتی-امنیتی

من اصلا با وجود داشتن یک دستگاه اطلاعاتی زیرک و صاحب اطلاع و هوشمند در ایران مخالفتی ندارم. هر کشوری نیاز به یک دستگاه قوی اطلاعاتی دارد تا منافع کشور را حفظ کند. اما روحیه کارمندصفتی و تن آسانی و باری به هر جهت بودن که صفت غالب در ادارات ایران است در دستگاه اطلاعات و امنیت اش هم آشکار است.

کیهان تظاهر می کند که با سرویس های اطلاعاتی ایران ارتباط دارد و خاصه اخبار ستون ویژه اش چنین ارتباطی را به رخ می کشد. چون تا به حال کسی از مقامات رسمی متعرض کیهان برای این ادعا یا تظاهر نشده است من فرض می کنم واقعا کیهان شاخه ای رسانه ای از دست کم بخشی از نیروهای اطلاعاتی ایران است. اما در این صورت کیهان وهن نظام امنیتی ایران است.

نزدیک به تمام اطلاعات یادداشت اخیر کیهان غلط اندر غلط است. وظیفه من نیست که اطلاعات این بی سوادهای متظاهر به امنیتی بودن را تصحیح کنم. اما متاسف می شوم که کار ایران از نظر اطلاعاتی در حد دوره ناصرالدینشاه قاجار است. آنچه در این یادداشت آمده چیزی فراتر از حرفهای خاله زنکی رمالان و منجمان دربار آن عهد نیست و عمدتا بر پایه تصورات و تخیلات یک کارمند بی سواد کم هوش نوشته شده است که اطلاعات کهنه و پراکنده و سوخته ای را با صد من سریش به هم چسبانده است و کولاژی از دروغ ساخته است که عجز سازنده اش را از فهم ساده واقعیت نشان می دهد. از همه جالبتر بخش مربوط به نقش حلقه ملکوت در پدید آمدن کاریکاتورهای دانمارکی است! آیا این حاصل کار حلقه های اطلاعاتی ایران است؟ آیا آنها به همین روش به اداره مملکت کمک می کنند؟ در دنیایی که دهها مقاله هوشمندانه در تحلیل مسائل جهانی و منطقه ای رسانه ها وجود دارد و حتی در همان ایران می توان تحلیلگران باسواد و تیزهوش یافت که به کار بررسی رسانه های منتقد و مخالف و متفاوت بپردازند و حرفی به دردبخور بزنند و حتی به نظام امنیتی توصیه های مفید بدهند این دایناسورهای ما قبل تاریخ به چه کار می آیند؟

من می دانم که بسیاری این حرفها را باور نمی کنند. اما مشکل این است که گروههایی این خزعبلات را باور می کنند. شنیده ام که در نوشتن این جور داستانها یک هدف عمده مسموم کردن ذهن برخی از علمای قم است. آیا این توهین به علما نیست که آنها را در حد بازی خوردگان یک مشت دروغگوی کم مایه بجا آوریم؟ آیا کسی در آن مملکت نیست که در پاسداری از امنیت واقعی کشور گوش این احمق ها را بگیرد و با اردنگی از دور و بر نظام اطلاعاتی به بیرون بیندازد؟ نظام اطلاعاتی چه احتیاجی به این مغز خر خوردگان دارد؟ برای ارعاب این و آن اگر این مشت آدمها به کاری بیایند آبرویی که می برند صد برابر بیشتر از هزار پروژه به اصطلاح براندازی ضربه می زند. آیا ما محکوم ایم که همیشه به یک مشت احمق جواب بدهیم که نمی توانند دو تا اطلاعات ساده را پیدا کنند و دو تا صغری کبرای درست و حسابی بچینند و از بس ناتوان و نادان اند به هر جنبده ای و هر حرکتی مشکوک اند و مثل آب خوردن دروغ می گویند؟

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن