Search
Close this search box.

هیپوتزهایی در باره آمریکا – ۲

اتحاد جماهیر کاپیتالیستی آمریکا

۱ آمریکا را باید اتحاد جماهیر آمریکا نامید یا ایالات متحده شوروی. آمریکا شوروی کاپیتالیستی است.

۲ ایده مردمی بودن بین دو رقیب در طول یک قرن به مسابقه گذاشته شد. آن که در نهایت برد آمریکا بود. آمریکا خلقی ترین کشور جهان است.

۳ جامعه آمریکا مثل شوروی جامعه ای است که تولید مثل را تشویق می کند (نقش مثالی مادر را در شوروی به یاد بیاورید). هیچ وقت در هیچ شهری به اندازه واشنگتن اینقدر خانواده با-بچه و پر-بچه ندیده بودم. چون بسیاری از این خانواده ها توریست داخلی هستند و از اقصا نقاط آمریکا می آیند، فرض می گیرم که واشنگتن نماینده خوبی از جامعه آمریکاست. همانطور که هر خیابانش به نام ایالتی از ایالات آمریکاست. آمریکا جامعه خانواده است (برای همین هم مک دونالد بسته غذایی خاصی برای بچه ها دارد: هپی میل. این را فقط در آمریکا باشی می فهمی).

۴ آمریکا شوروی مذهبی است! جامعه ای مذهبی و در عین حال بسیار ماتریالیستیک است. گفتم؛ با وجود متافیزیکال بودن بسیار فیزیکال است.

۵ آمریکا کشوری است که سنگینی حضور دولت را همه جا حس می کنی. دولت در آمریکا محافظ امنیت است. این مهمترین کار آن است. برای همین همه چیز با امنیت پیوند خورده است و امنیت هر چیزی را توجیه می کند. از این لحاظ الگوی شوروی و آمریکا یکی است. امنیت ملی مساله اصلی است. پلیس ترسناک است. گاه حس می کنی دوره مک کارتیسم تمام نشده است.

۶ زیباشناسی تبلیغاتی آمریکا هم دست کمی از شوروی ندارد. زمخت و مستقیم و عریان و عامه فهم. آگهی تلویزیونی آمریکایی معمولا فاقد ظرافت است. بشدت صریح و شیر-فهم-کن است. به طرز عجیبی از جهت صناعت سینمایی ضعیف است.

۷ روزنامه های آمریکا هم که به قول رفیق ما پاستوریزه هستند نمونه دیگری از نظم آهنین دولت و ارزشهای قاهره ملت جاودان است. روزنامه حافظ ایدئولوژی ملی است.

۸ آمریکا به هویت ملی خود معتادانه عشق می ورزد. برای همین پرچم آمریکا همه جا هست. آمریکا کشور پرچم است و قهرمانان. قهرمانان ملی. قهرمانان خلقی. 

۹ آمریکا چگونه شوروی شد؟ ظاهرا چندین دهه تلاش عظیم و خستگی ناپذیر و همه جانبه برای رقابت با شوروی آمریکا را شبیه رقیب خود کرد. آمریکا خواست همه ارزشها و دستاوردهای شوروی را از خود کند و آن را در قالب بهتر و مطلوب تری عرضه کند و برگ مقابلش را بزند (از سفر به فضا مثلا تا انقلاب صادراتی سفید در برابر انقلاب صادراتی سرخ). شوروی در این رقابت شکست خورد. اما آمریکا چنان شبیه شوروی شده بود که می توانست بهشت همه ایده آلهای کمونیستی باشد.

۱۰ اگر آمریکا در اثر رقابت شدید با شوروی شبیه شوروی شد ممکن است در اثر رقابت شدید با اسلامگرایان تغییرات تازه ای در این جهت پیدا کند. نکرده است؟

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن