Search
Close this search box.

نقد آنلاین واژگان علوم انسانی آشوری

وبلاگ رسانه ای تازه است با امکاناتی هنوز-کشف-نشده. یکی از جنبه های کم نظیر آن کمکی است که به ایجاد و نقد فرهنگهای واژگانی می کند. به داریوش آشوری پیشنهاد کرده بودم که واژگان کتابش را آنلاین کند و در معرض نقد و بحث بگذارد. بحثی واژه به واژه. کافی ست طراحی خاصی برای یک چنین وبلاگ واژه-پردازی انجام شود تا امکان دهد که واژه-پردازان در باره معنا و معادل(ها)ی هر واژه/اصطلاح نظر دهند و به بحث و نقد بپردازند.

فرض اساس این پیشنهاد این است که تک تک واژه های یک فرهنگ اصطلاحات می تواند محل نقد و بحث باشد و وبلاگ تنها رسانه ای ست که این امکان را ایجاد می کند که هر خواننده ای به میزان آشنایی خود با اصطلاحات وارد بحث شود. بنابرین در یک مدل ایده آل ما می توانیم فرهنگ واژه های علوم انسانی داریوش آشوری را که کاری بزرگ است به کمک صدها نفر اهل نظر واژه-پرداز تکمیل و تصحیح و ویرایش کنیم و گسترش دهیم. لازم نیست هر کسی در باره هر واژه یا ترمی نظر داشته باشد. کافی ست که در باره تعداد معینی از واژه ها در یکی دو سه رشته خاص نظر دهد. این می تواند محصول کار آشوری را به یک کار جمعی تبدیل کند و بسیاری از پیشنهادهای خوب او را هم وارد بحث عمومی کند و جا بیندازد. من هنوز به اجرا شدن این پیشنهاد فکر می کنم چون داریوش آشوری به اندازه کافی مدرن هست و جسارت کارهای خطیر را دارد که به کاری مانند این دست بزند.

سوی دیگر این کار وبلاگی این است که مترجمان صاحب نظر و اهل زبان و دانا به موضوع حواشی خود را بر اثر آشوری منظما به صورت آنلاین منتشر کنند. طبعا برای این کار ستون خاصی باید در وبلاگ خود باز کنند و نظرشان را بتدریج در آن وارد کنند. از میان دوستان من چند نفری به کار آشوری نظر دارند و برای اعتلای آن حرفهایی. مهدی خلجی یکی از آنهاست. یکی از بارورترین بحثهایی که داشتیم در همین باره بود. او ردیفی از اصطلاحات علوم اسلامی را نشان می داد – مثلا عدل الهی- که در اثر آشوری با واژه های جدید فارسی ناب جایگزین شده است – در این مورد مثلا دادباوری- بدون اینکه اصطلاح رایج هم مذکور افتاده باشد. علاوه بر این هم نظرات دقیقی در معادل یابی واژه ها/اصطلاحات دیگر داشت. به او پیشنهاد کردم که منتظر نماند تا اینهمه را در مقاله ای جمع کند. بهتر است آنها را خرد-خرد در وبلاگش بیاورد که اگر دیگران یا خود آشوری هم خواست نظر دهند. مهدی حالا این کار را شروع کرده است. این گام ساده و کوچکی است اما نتایج مهم و بزرگی خواهد داشت. این خصلت هر کار پیشگامانه است. 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن