وبلاگی شدن فرهنگ

هادی خانیکی، صاحب نظر در رسانه ها و ارتباطات، جدی ترین حرفهایی را که بتوان از زبان یک مرجع  علمی و همزمان یک مقام بلندپایه در ایران شنید در باره وبلاگ زده است -شرح و تحلیل اش بماند؛ می گوید:

 حاملان تحولات بزرگ در ایران شبکه‌‏ مجازی و به طور خاص وبلاگ‌‏ها هستند. در نتیجه مطرح شدن اینترنت را به عنوان رسانه‌‏ای حامل تحول باید جدی گرفت. اینترنت با نگاه رسانه‌‏ای سه مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله سوم اینترنت با همه گیر شدن و مردمی شدن اینترنت رخ داد؛ لایه‌‏های مختلف فکری و اجتماعی در اینترنت حضور یافتند و بسیاری از پیام های اجتماعی از طریق اینترنت منتقل شد.

‌‏از ویژگی وبلاگ های ایرانی این است که جایگزین پیام های انباشته شده و سرکوب شده هستند. در نتیجه وبلاگ ایرانی حامل پیام مطبوعات محدود شده و منتشر نشده و توقیف شده نیز هست. وبلاگی شدن فرهنگ از ویژگی های جامعه امروز ماست. یعنی دامنه آن از وبلاگ نویسی فراتر رفته است. وبلاگی شدن فرهنگ چیزی شبیه گفتمان‌‏های رمان گونه ای است که “باختین” از آن یاد می کند. وبلاگی شدن فرهنگ می تواند عنوان مستقلی برای تحقیقات آکادمیک باشد که چگونه وبلاگ بر حوزه فن و فناوری و مباحث جدی غیر روزمره اثر می گذارد. پیدایش وبلاگ‌‏ها و نیز زبان وبلاگ نویسی یک پدیده جدید در فرهنگ ماست.

نقل شد از ایلنا (با اندک ویرایش- می دانید که خبرنویسی بعضی از خبرگزاری ها چگونه است!) به راهنمایی دات که به این مطلب لینک داده بود.

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و