سهم ایران در خاکسپاری پاپ، فروتنانه اما مرکزی

مراسم خاکسپاری پاپ ژان پل دوم - نمای دور - عکس برگرفته از بی بی سی
سهم ایرانی در نقطه مرکزی جریان خاکسپاری – بهشت قالی ایران:

بهشت قالی ایرانی زیر تابوت پاپ - عکس از گتی ایمجز
می دانم که ایتالیا از مراکز فروش قالی ایرانی است و دلم گواهی می دهد که این قالی هم قالی ایران است. حال یا از قالی های واتیکان یا از قالی های اهداشده بازرگانان ایرانی ایتالیا به این مراسم. کسی خبر بیشتر داشته باشد خوشحال می شوم برای سیبستان یادداشتی بگذارد. عکس نمای نزدیک از Getty Images و نمای دور از بی بی سی

نیز:
خاکسپاری پاپ و تلویزیون ایران –
فرصت هایی که بسادگی از دست می رود؛ وحید پوراستاد. به نظر من این نشانه دیگری از دوگانگی مزمن در سیاست های ایران است: از سویی خاتمی در مراسم شرکت می کند و از سوی دیگر رسانه دولتی همان مراسم را عملا سانسور می کند. خب شاید هم مشکلش با پاپ نباشد با خاتمی باشد!

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و