Search
Close this search box.

نتیجه نهایی

There were no weapons of mass destruction in Iraq

۱,۶۲۵ UN and US inspectors spent two years searching 1,700 sites at a cost of more than $1bn.


عکس از گاردین، 7 اکتبر


 


 


 


 


 


 هیچ سلاح کشتار جمعی در عراق وجود نداشت

۱۶۲۵ بازرس سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا به مدت دو سال ۱۷۰۰ سایت را با صرف هزینه ای معادل ۱ میلیارد دلار جستجو کردند.( صفحه اول گاردین، ۷ اکتبر)

نتیجه نهایی: … …

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه