Search
Close this search box.

آواز همسایگان

هنوز خمار امشب ام. دهها هنرمند از قرقیزستان و ازبکستان و آذربایجان و تاجیکستان و افغانستان به دعوت بنیاد آقاخان در کولیسیوم لندن برنامه اجرا کردند. چه آوازها چه رقص ها. حالیا نمی توانم چیزی بنویسم. بسیار دیر وقت هم هست. اما تفرج دوستان دیده و نادیده را چند تصویری اینجا می گذارم تا حدس بزنند بر ما چه رفت میان اینهمه غربت یکباره اینهمه آشنایی. تا بعد که چند کلمه بیشتر بنویسم: 


رقصنده و خنیاگر اویغور، نازوگوم ایوپوا-ازبکستان


 نوازنده و داستانگوی مردمی قرقیز


استاد بزرگ آواز آذربایجان عالم قاسموف


گروه بدخشان
عکس ها از: مهدی جامی (نقل عکس ها بی اجازت کتبی ممکن نیست – لینک دادن آزاد)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن