Search
Close this search box.

سکوت

دانه ای در خاک باغچه ریشه می دواند
در سکوت
به انتظار بهار
پرندگانی
در قلب تاریکی می خوانند
در سکوت
نگاه کن به رودخانه سارایوو
که می گذرد با درد
در سکوت

آتش زرتشت
می سوزد
در سکوت
جنگلهای لبنان
بازگشت شاه سلیمان را انتظار می برند
زیر چتر
سکوت
مریم نمی خواهد سخن بگوید
روزه گرفته است
روزه سکوت

در سرپناه سبز خود
من گوش سپارده ام
به صدای سکوت

 از : به زبانی بیگانه (شعرهایی به زبان انگلیسی)

angel.jpg
هبوط فرشته از مجموعه: مرگ در زندگی

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن