Search
Close this search box.

سمرقند

به ماه بنگر
وقتی در کوهستان
سردت است
به ماه بنگر
وقتی از کوچه های سرد
تنها عبور می کنی
پنجره ات را
به روی ماه باز کن
وقتی که قلبت را
اندوه سنگین کرده است
به روی ماه
که آیینه مشترک من و توست
در زیر نور ماه
به درختان برگ ریخته
گوش کن
بهار دور نیست

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن