Search
Close this search box.

اعتراض ۲۲۲ روزنامه نگار به اخراج روزنامه نگاران

متن کامل بیانیه و اسامی امضا کنندگان
متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه نگاران اصلاح طلب در جهت پیکانی دو وجهی قرار دارند
و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه نگاری تلخ می کند رفتارغیرحرفه ای و غیر صنفی برخی از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه نگاران می افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌های مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و یا بهانه‌های سیاسی و عقیدتی می تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد

بیانیه جمعی از روزنامه‌نگاران نسبت به نقض حقوق صنفی

حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنید

بر کسی پوشیده نیست که در سالهای گذشته روزنامه نگاران ایران یکی از سخت ترین دوران تاریخ فعالیت حرفه ای خود را تجربه کرده اند. روزنامه نگارانی که تنها به دلیل داشتن اندیشه اصلاح گر همواره مورد عتاب قرار گرفتند و در این جریان بیشترین آسیب های صنفی را به نام خود ثبت کردند. بدون شک تاریخ این روزگار را فراموش نخواهد کرد و خاطره تلخ زندگی اجتماعی روزنامه نگاران را برای همیشه به یادگار خواهد گذاشت. این اما شاید تنها بخشی از ماجرای سالهای فراموش نشده گذشته باشد. روی دیگر این ماجرا حضور مداوم روزنامه نگاران برای حفظ سابقه روزنامه نگاری در ایران و تداوم گونه ای دیگر از نوشتن و بودن حرفه ای بوده است. اما به نظر می رسد که در این مسیر و در کنار عناصر شناخته شده مخالف با مطبوعات آزاد، جریانی نیز وجود دارد که در بطن روزنامه ها حاضرند و فقط به خاطر فقدان آگاهی از مسایل صنفی یا عدم تبعیت از حقوق شغلی افراد، تنگنای زندگی روزنامه نگاران را قوام بخشیده اند. می توان خوش بین بود و این باور را تلقین کرد که رفتار تعدادی از مدیران روزنامه ها سوء استفاده از وضع معیشتی و اجتماعی روزنامه نگاران نیست اما از سوی دیگر باید این پرسش را نیز برای سیاستمدارانی که چند صباحی میهمان روزنامه ها خواهند بود مطرح کرد که اگر شرایط اشتغال و اقتصاد روزنامه نگاران مدینه ای نه چندان فاضله را تجربه می کرد آیا باز شما برای استفاده از توان اجرایی و حرفه ای روزنامه نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می گرفتید؟

متاسفانه باید بپذیریم که امروز اهالی مطبوعات و در راس آنها روزنامه نگاران اصلاح طلب در جهت پیکانی دو وجهی قرار دارند و آن چه بیش از هر چیز کام را بر روزنامه نگاری تلخ می کند رفتارغیرحرفه ای و غیر صنفی برخی از مدیرانی است که بر مشکلات اجتماعی روزنامه نگاران می افزایند. اخراج خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به بهانه‌های مختلف از جمله اعتراض نسبت به نادیده گرفتن قانون کار از سوی مدیران و اجحاف صنفی به کارکنان تحریریه و یا بهانه‌های سیاسی و عقیدتی می تواند بهترین مثال برای این ماجرا باشد. این نامه هشداری صنفی به مدیرانی است که کنش و واکنش های سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است. میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند. ما امضا کنندگان نیز فارغ از هر نوع گرایش سیاسی مدیران روزنامه های فوق را به خویشتن داری و احترام هر چه بیشتر به حقوق صنفی و قوانین کارگری دعوت می کنیم. تا باشد روزگاری که جریده های ایرانی مدیریت و عقلانیتی از جنس روزنامه نگاری و کارآمدی حرفه ای این شغل تجربه کنند. همچنین از "انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران" می‌خواهیم با توجه به تشدید موضوع اخراج و بی کارکردن روزنامه‌نگاران و بیم تبدیل شدن این مسئله به یک رویه ضمن بررسی ویژه در جلسه هیأت مدیره انجمن، با برگزاری یک نشست عمومی، این مسأله را مورد بررسی قرار داده تا تصمیمات مقتضی برای دفاع از حقوق معیشتی صنفی روزنامه‌نگاران اتخاذ شود. به طور قطع روزنامه نگاران متعهد نیز نسبت به حضور منفعت طلبان مطبوعاتی که این روزها با تنگ شدن فضا برای روزنامه‌نگاران متعهد امکان فعالیت بیشتری یافته‌اند واکنش نشان خواهند داد.
۸/۸/۱۳۸۶
احمدی اموئی بهمن
ابراهیمی زهرا
افشار نیک مهدی
آموسی مریم
آزادی اسماعیل
احمدیان کاظم
ابراهیم‌زاده حمیدرضا
اسلامی حمید
اسلامیه سعیده
آذری نیا محمدعلی
آصف نخعی فروزان
افتخاری راد امیر هوشنگ
افروز منش مهدی
آقایی ساسان
اکرمی علی
افاضلی سحر
الله بداشتی ساناز
امت‌علی سارا
امرایی امیلی
ایرانمهر امید
ایمانی معصومه
امامی پروین
امینی آسیه
انصاری الناز
انصاری‌راد رضا
آیینی فرزانه
افشاری محسن
احمدی الهه
اکبری مریم
احمدی الهام
ارکان زاده سعید
آزرم محسن
آجربندیان نجمه
ابراهیمی زاده حمیدرضا
امیرپور مهدی

بابایی سما
باستانی مسعود
بوروغنی احمد
بنی یقوب ژیلا
بنی یقوب ترانه
بهاور عماد
بهمنی آرش
بهنود مسعود
بهروزی فرشته
براتی پرویز
بورقانی سهام‌الدین
بیگدلی زهرا
بلند نظر سیدعلی
بوذری رحمان
باروتی هاشم
بهشتی نامدار ابراهیم
بهداد علیرضا
بیگدلی زهرا

پاک نهاد ایمان
پوررضایی محمود
پرونده هادی

تخیری نسرین
تاجیک عبدالرضا
تاجیک مهدی
توحیدی مرجان
توسطی خیری زمان
تهرانی فرزانه

جمشیدی مریم
جودکی نرگس
جعفری مریم
جزایری آذر
جعفری محمد

حسن‌نیا آرش
حسین‌خواه مریم
حسین‌زاده محبوبه
حیدری هادی
حامدی معصومه
حق علی
حیدری محمد
حیدری مریم
حبیب اللهی فرزاد

خسروانی نازنین
خردپیر علی
خاموشی فرشید
خدیر مهرداد
خجسته رحیمی رضا
خضر حیدری فهیمه
خورشیدفر امیرحسین
خرسند لیلی
خورسند مریم

دهقان علی
دهقان قاسم
دلیری جواد
دوکوهکی پرستو
درخشان لیلا

ذوالقدر الیزا

روستایی فرزانه
رجایی علیرضا
روح محمدجواد
رحمتی شبنم
رحمانی سیامک
رهبر محمد
رمضانی یگانه بنفشه
رفیعی طالقانی مسعود
رمضانی بیژن
رحیمی نژاد علیرضا

زید‌آبادی احمد
زرآبادی شیوا
زارع کهن نفیسه
زوره رعنا

سالک سجاد
سخنور حسین
سلطانین کامبیز
سلطانی کامبیز
سیدآبادی علی اصغر
سام‌گیس بنفشه
سعیدی علیرضا
سعیدی شیرین

شاه‌محمدی سپیده
شاملو علی
شمس الواعظین ماشاالله
شیرافکن آمنه
شمشیری محسن
شبانی مریم
شهرابی محمد
شجاعی کاوه
شریف سولماز

صدفی هوشنگ
صدر شادی
صیفی زهرا
صارمی گیتی

طاهری محمد
طهماسبی رضا
طلوعی سحر

عبدی حسن
علامه زاده امیر علی
علامه زاده زینب
علی اقدم مهدی
عبدالهی عشرت
علیپور محمدحسن
علیزاده امیر
عابدی احسان
عقلمند زهرا

غائب فریده
غفوری آذر بابک
غفوری آرش
غنی‌پور مهرزاد
غنی مهدی

فتحی مجتبی
فتوره‌چی نادر
فرهادبهمن پناه
فراهانی علیرضا
فولادگر مهدی
قائدی محمد
فاضلیان پادین
فاضلیان پانید
فضلی زهرا
فرحی امیرقباد
فرهادیان سلیمان
فاضلی بیرجندی محمود

قاسمی سیامک
قاسمی مهران
قاسمیان مونا
قدیمی علی
قوچانی محمد
قزلباش بهروز

کاظمیان مرتضی
کرمانی علیرضا
کیانی مریم
کورش‌ شرف شاهی محمدجعفر
کرمی مهران

گودرزی امیر
گرانپایه بهروز
گیسو فغفوری

مفیدی بدراسادات
مختاباد ابوالحسن
محمدی داود
محبی آرش
مدرسی فرید
مزروعی حنیف
مظاهری ریحانه
متقی سیدحمید
محمدحسین آزاده
محمدولی اسماعیل
معصومی سارا
معصومی آزاده
معصومی یاسر
معظمی علی
معماریان امید
مقدم پیمان
منتجبی اکبر
مهدوی کیاندخت
مهدیانی فاطمه
مهرجو بهراد
محمدی باران
مهرابی احسان
مهرگان کیوان
میرزایی مریم
موسوی علی
مومنی مینو
مومیوند بیژن
محب علی نیلوفر
میرفتاح فخری سادات
میری مسعود
مافی حمید
معتمدی ابوذر
موسی پور مریم
میرابراهیمی روزبه

نخعی امیرعباس
نوروزی یاسر
نوروزی محمد
نمازی خواه سحر
نوروزیان مهدی
نماینده مرجام
نیک ضمیر نرگس

هدایی یاشار
همایون روز سمیه
هاشمی رضا
همایون روز سمیه
همتی زینب

ویسی مراد
وحید پور استاد
ویسی منظر
ویسمه اعظم
یوسفی مجید
یزدان پناه محمدرضا
یوسفی هیوا
یزدانی خرم مهدی
یعقوبی محسن

به نقل از: هنوز

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن