Search
Close this search box.

عکس از رضا دقتی
آینه های رضا دقتی

دوست عزیز،

برایت از کابل مینویسم. کابل، نماد کشوری که با سفری به آن مهرش را برای همیشه به دل خواهی گرفت. راههای بسیاری به کابل منتهی میشوند و من ازبیست و پنج سال پیش در افغانستان پای برهمان راهی گذاشته ام که مردم این سرزمین گرفتار در میان توفان ظلمت و جنگ طی کرده اند. دلبستگی به این سرزمین و مردمش مرا به راهی رهنمون شده که قدم به قدم شاهد مبارزه این مردم برعلیه ظلم و استبداد باشم. بواسطه این دلبستگیست که هماکنون در کابل هستم درحالیکه جامعه بین الملل از افغانستان روی گردانده.

تجربه سالیان دراز به عنوان گزارشگر و عکاس در جنگهای نقاط مختلف دنیا، مرا به دیدن زخمهای ناگفتنه و پنهان روح رهنمون شده. دیده ام که چگونه جنگ هویت فرهنگی انسان را خرد میکند و زخمهایی در اعماق روح باقی میگذارد که درمان آن بسادگی درمان جسم آدمی نیست.

من شاهد سرکوب آزادی بیان توسط استبداد بوده ام وازین روی بدنبال رهایی کابل از بند طالبان در سال ۲۰۰۱ بنیاد فرهنگی آینه را پایه گذاشتم تا مرهمی باشد برای روح زخم خورده دختران و پسران افغان. تاسیس بنیاد فرهنگی آینه تلاشیست برای پیشبرد آزادی بیان توسط مطبوعات مستقل غیر دولتی، آزادی بیان که بنیان هر جامعه مدنی نوپا و مردم سالار است.

در طی چهار سال گذشته در مراکز فرهنگی-مطبوعاتی آینه در کابل و هفت شهر دیگر کلاسهای فیلمسازی، عکاسی خبری، روزنامه نگاری و تهیه برنامه های رادیویی بر پا بوده و تا چندی پیش بیش از سیصد زن و مرد جوان که در این مراکز آموزش دیده بودند، به انتشار روزنامه و مجلات، گزارشهای خبری، تولید فیلم های مستند و برنامه های رادیویی میپرداختند.اما امروز شش مرکز آینه به دلیل نبود بودجه به حالت تعلیق درآمده و جوانانی که درین مراکز فعالیت میکردند کار خود را از دست داده اند.

و درین میان کودکان، همانان که با فروش روزانه مطبوعات منتشر شده در آینه، روزی رسان خانواده شده و در عین حال به کلاس درس میرفتند، کودکانی که بالاخره توانسته بودند ازروزهای خیابانگردی و گدایی به عنوان خاطره ای تلخ یاد کنند، از امروز بسیاری از آنان چاره ای بجز بازگشت به تجربه های تلخ کودکیشان، به خیابانگردی، گدایی و جمع آوری و فروش زباله ندارند. چرا که مطبوعاتی که با فروش آن روزگار میگذراندند دیگر چاپ نمیشوند.

از مجله پرواز، گوهر مطبوعات افغان برایت میگویم. تنها مجله کودکان که توسط آینه منتشرشده بطور رایگان در تمامی نقاط افغانستان و حتی در دور افتاده ترین دهات پخش میشود. پرواز، مجله ایست آموزشی و تفریحی که برای کودک افغان به پنجره ای رو به جهان میماند. پرواز که بناست او را با آزاد اندیشی و تفکر و تأمل آشنا و برای ساختن آینده افغانستان آماده کند، در صورت متوقف شدن فعالیتهای آینه از انتشارباز خواهد ماند.

ما به عنوان شهروند جهانی آزاد، نسبت به ملت افغان تعهد داریم و ازینروست که من مینویسم تا تو را ازین روزهای سخت آینه باخبر کنم تا با یاریت آینه ازین روزهای سخت گذر کند و فعالیتهایش را ادامه دهد . هم اکنون تمامی دست اندکاران آینه در تلاش هستند تا این نسیم آزادی را بر پا نگاه دارندو آینه به تو نیاز دارد چرا که فعالیتهایش مرهم روح شکنجه دیده یک ملت در راه رسیدن به صلح و آرامش است.

رضا دقتی – کابل ١۴ تیرماه ١٣٨۴

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن