Search
Close this search box.

خب شرق هم بله
فکر کردم لابد قراره کسی تو ایران در این باره کار نکنه!
لبنان- عکس برگرفته از شرق
شمس الواعظین نوشته است: “یکى از شگفتى هاى این تحول این است که کشور لبنان به رغم تداخل عناصر و عوامل منطقه اى و بین المللى در ساختار سیاسى اش، در میان کشورهاى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یک کشور استثنایى به شمار مى رود. در این کشور نهادهاى دموکراتیک وجود دارد، آزادى مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات به گونه اى نهادینه شده جریان دارد، گردش قدرت به گونه اى سازگار با بافت طایفه اى جامعه ى این کشور، تضمین شده است و بالاخره حقوق شهروندى با معدل قابل قبولى در این کشور رعایت مى شود. به رغم این ویژگى ها که لبنان را از دو نمونه ى گرجستان و اوکراین متمایز مى کند، این پرسش مطرح مى شود که مردم لبنان با چه رویکردى و براى تحقق چه آرمان برترى به این حرکت شگفت انگیز تن دادند؟”

من تا اینجا با حرف او موافقم که لبنان اوکراین نیست و هم با این نگرانی همدلی می کنم  که مبادا دموکراسی آمریکایی به جای دموکراسی بومی بنشیند ولی از شگفت انگیز توصیف کردن حرکت مردم شگفت زده می شوم!

اما گزارشگر شرق در گزارش خود در همین صفحه چیزی می گوید که اسباب شگفتی بیشتر است و احتمالا پاسخی است به سوال شمس: “مخالفان دولت لبنان با پیروزى اى که در نتیجه استعفاى کرامى به دست آورده اند خود را براى کسب پیروزى هاى بیشتر با تکیه بر اعتراض هاى مردمى و کشاندن طرفداران خود به خیابان ها و ادامه اعتصاب آماده مى کنند و این موضوع به خودى خود مى تواند امنیت و اقتصاد لبنان را تهدید کند.”

تهدید امنیت و اقتصاد؟ یعنی چه؟ یعنی مردم باید دست روی دست بگذارند و ترور حریری و حضور نیروهای سوریه را که از معادلات عصر گذشته پیروی می کند نادیده بگیرند؟ یعنی دیگران در کشورهای دیگر هم حواسشان باشد که این کارها و شلوغ بازی ها عاقبت ندارد؟ یعنی لبنان الان امنیت دارد؟ و مردم باید حرکتی و اعتراضی نکنند که نکند اقتصادشان به خطر بیفتد؟

لابد برای همین است که گزارشگر شرق باز هم تاکید می کند که بهتر است مردم به خانه هاشان برگردند: “تحلیلگران مى گویند اگر مخالفان دولت لبنان پس از این مرحله (پشت سر گذاشتن استعفاى دولت کرامى) به اعتراض هاى خیابانى خود ادامه دهند، لبنان به سوى آینده نامعلومى پیش خواهد رفت که کشمکش هاى سیاسى، خدشه دار شدن امنیت عمومى و ناامنى اقتصادى مى تواند از اثرات آن باشد.”

درست می فهمم که شرق آرزوی آن را دارد که شعارهای مردم که اکنون خروج نیروهای سوریه را طلب می کنند باید قطع شود و بیش از همین استعفای دولت را نخواهد؟ ولی نمی فهمم که چگونه می توان استعفای دولت طرفدار سوریه را مطلوب شمرد و خروج خود سوریه را نامطلوب؟!

منبع نقل قولها: صفحه اول شرق ۲ مارس ۲۰۰۵

پیوندها:
مردم لبنان با انتظارات تازه از فرهنگ و سیاست
سوریه و مفرهایی که یکی پس از دیگری بسته می شود

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه