Search
Close this search box.

سرانجام: با درود به لگوماهی و همه ایرانیانی که بمب گوگلی را ممکن کردند، پای اطلس در آمازون نظرهای افشاگر نوشتند، و همه گروهها و کسانی که نشنال جئوگرافیک را وادار به پس گرفتن یکجانبه نگری های سیاسی اش کردند؛ و البته با درود بر دموکراسی که نمی توان در آن به نظر مردم بی اعتنا ماند!
نقشه خلیج فارس تصحیح شده در ویرایش اینترنتی اطلس نشنال جئوگرافیک
متن توضیح نشنال جئوگرافیک
برگرفته از:
سایت نشنال جئوگرافیک
نیز: خبر پیشین بی بی سی فارسی که اکنون پس از تایید نهایی ویرایش جدید مجددا انتشار یافته است
سخنگوی وزارت خارجه ایران از آمادگی نشنال جئوگرافیک برای عذرخواهی رسمی خبر داده است (لینک از طریق ایرانیان)
 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن