Search
Close this search box.

مقاله بسیار خوبی در وبلاگ الپر خواندم از طریق لینک داریوش به آن. در باره بحث نامزدی میر حسین موسوی. برایش نوشتم: دوست عزیز، من کمتر مطلبی در وبلاگ های فارسی و از نسل سومی ها خوانده ام که اینقدر محکم و تحلیلی و همه جانبه باشد. قلم تحلیلی سرکار واقعا عالی است مهم نیست که آدم موافق باشد یا مخالف با حرف شما ولی نمی توان انکار کرد که خیلی به جوانب موضوع فکر کرده اید. یک چنین بینش و روشی در تحلیل مرا امیدوار می سازد به نسل جوان. من دوران آقای موسوی را زندگی کرده ام و شاید بزودی چیزی در باره او بنویسم ولی مطلب شما جدی ترین و تامل برانگیزترین مطلبی است که در بررسی حسن و عیب نامزدی او خوانده ام. دست مریزاد‎!

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن