Search
Close this search box.

طالبان سکولار ایرانی

داستان جدیدی که با ویدئوی توماج صالحی راه افتاده بسیار خطرناک است. اپوزیسیون چماقدار به داخل نفوذ کرده است یا دارد از داخل تقویت می شود! اپوزیسیون چماقدار می خواهد همه صداهای متنوع مخالفت و انتقاد از ولایت را خفه کند و خود را صاحب صدای اصلی جلوه دهد. این ترور شخصیت هیچ فرقی با روش طالبان ندارد.

مراقب طالبان سکولار باشیم: از کنفرانس برلین تا تخریب رادیو زمانه و از خلجی گیت تا حمله به الهه هیکس جریان مداومی از لجن پراکنی وجود دارد که بی هیچ تردید سازمان یافته است و هدف آن ترور شخصیت کسانی است که مثل اپوزیسیون برانداز فکر نمی کنند.

گروههای افراطی اپوزیسیون از مجاهد خلق تا چریک های اقلیت افراطی و کمونیست کارگری یک روز پروانه فروهر و محمد مختاری را متهم به همدستی با جمهوری اسلامی می کردند و یک روز اصلاحات را زیر ضرب گرفتند و امروز به کمک راستگراهای فرشگردی و سلطنت طلب به روزنامه نگاران و حقوق بشری ها حمله میکنند تا هیچ کسی جز خودشان در میدان نماند.

اگر یک روز این گروهها صرفا حاشیه بودند و مثلا هنرشان به هم زدن سخنرانی سروش در لندن بود امروز به متن تبدیل شده اند. بودجه دارند. رسانه دارند. حامی سیاسی دارند. باید مراقب بود که مثل طالبان به آلترناتیو سیاسی ولایت تبدیل نشوند و گرنه ایران فردا افغانستان امروز خواهد بود.

امروز مهمترین کاری که منتقدان ولایت دارند جدا کردن صف خود از اپوزیسیون چماقدار است و گرنه برمیگردیم به سال صفر و از نو باید با طالبان خود که زبانم لال فردا حاکم می شوند مبارزه کنیم. مهمترین کار رسانه ای مستقل هم نوشتن تاریخ چماقداری در اپوزیسیونی است که همه و هر کسی را می زند تا خودش بماند.

نباید گذاشت حافظه تاریخی بمیرد و چماقدارها میداندار شوند. باید این را به رخ شادی امین ها کشید. به رخ کمونیست های کارگری کشید. به رخ مصی علی نژادها و اعتمادی ها و به رخ هر کسی که نظام فکری اش تحقیر و تحمیل روشی ست که خودش قیم مآبانه برای ما تعیین کرده است. مبارزه اصلی ما اصلا با چماقداری است -چه سکولار چه ولایی!

نباید اجازه داد درد و رنج واقعی مردم ما ابزار پیشبرد سیاست چماق شود. هر قدر رنج زیاد باشد نمی ارزد به طالبان خود میدان بدهیم. باید فاصله را حفظ کنیم. باید چماقداری را طرد کنیم. باید نشان دهیم که شایستگی ما بیش از آن است که طالبان ایرانی ولو به شکل سکولار بر ما حاکم شوند. فردای مدنی و دموکرات ما در نفی تمام انواع چماقداری است. ما ولایت نمی خواهیم. قیم لازم نداریم. هر گروهی که بخواهد صدای دیگران را خفه کند ولایتی است! ایران فردا ایران همه عقاید و گروهها ست. انحصارطلبی مرگ مدنیت است. تجربه انقلاب را تکرار نکنیم!

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن