Search
Close this search box.

لطفا عذرخواهی بیجا نکنید

امروز کلمه متنی مبهم و بی منطق منتشر کرده که مثلا خبر قبلی اش را در باره زندانی شدن رهبران سبز تصحیح کند و از اینکه چنان خبری داده است عذرخواهی کرده است. من فکر می کنم این عذرخواهی که انگار ادای نوعی حرفه ای گری است، بیجا و بی معنا ست. جای عذرخواهی نبوده است و کلمه در خبررسانی در باره مهمترین و حساس ترین مساله امروز جنبش با بی مسئولیتی و بی دقتی آشکاری برخورد کرده است. برای اینکه روشن شود مشکل خبر چیست روگرفتی از متن خبر را اینجا می گذارم:
«پس از سه هفته ابهام و تناقض در گفتار مسوولین  عالیرتبه و  نپذیرفتن مسوولیت قطع ارتباط موسوی و کروبی توسط  متصدیان امور، تحقیق و بررسی کلمه مشخص کرد آقای موسوی و خانم رهنورد در بازداشت خانگی به سر می برند./ به اطلاع مخاطبان محترم می رساند، در روزهای گذشته با توجه به  انکار و ابهام  مسوولین در اطلاع رسانی، با پیگیری زیاد،  خبری به کلمه مبنی بر انتقال موسوی و رهنورد به  پادگان حشمتیه  رسیدکه بر  مبنای آن و نیز به دلیل برخی اخبار نگران کننده دیگر اقدام به اطلاع رسانی صورت گرفت. بدیهی است تناقض گویی، پرده پوشی و ابهام در گفتار مسوولان در مورد وضعیت این عزیزان نیز به اخبار نگران کننده دامن می زد، وضعیتی  ابهام الودی که هم اکنون نیز از سوی مسوولان ادامه دارد. عدم شفافیت و صداقت مسوولان در این زمینه  و عدم اطلاع رسانی  امکان دریافت خبر دقیق و  قطعی را تا کنون با مشکلات جدی مواجه کرده است./ اما با  ادامه تحقیقات کلمه در روزهای اخیر  مشخص شد خانم رهنورد و آقای موسوی  تا لحظه تنظیم خبر در بازداشت خانگی  به سر می برند که  بدینوسیله خبر انتقال و از منزل به  بازداشتگاه تصحیح و از  مخاطبان محترم عذر خواهی می شود./ لازم به ذکر است  وضعیت نگهداری ایشان در منزل، با توجه به قطع کامل ارتباطات با دنیای خارج و سلب اختیار تردد از ایشان، چیزی فراتر از حصر به معنای ممنوعیت  تردد و خروج از منزل است  و در واقع نوعی بازداشت خانگی است که تاکنون هیچ مرجع قانونی حاضر به موضع گیری و پذیرش مسئولیت رسمی این عمل غیر اخلاقی و غیر حقوقی نشده است. کلمه در صورت  هر گونه اطلاع از وضعیت آقایان موسوی و کروبی مخاطبان  را در جریان قرار خواهد داد.»
این خبر یک دو جزء خبری دارد اما با همه اجزای خبر زندانی شدن رهبران سبز همپوشانی ندارد. بنابرین تا تکلیف همه اجزا روشن نشود خبر سابق به قوت خود برقرار است.
این خبر می گوید انتقال به «حشمتیه» نادرست بوده است و موسوی و رهنورد در بازداشت خانگی هستند. 
این خبر نمی گوید:
آیا در تمام این مدت که خبر انتقال به حشمتیه مطرح بوده انها در خانه خود بازداشت بوده اند؟
این خبر نمی گوید مهدی کروبی و فاطمه کروبی هم در خانه خود در بازداشت اند؟
این خبر روشن نمی کند که ایا فرزندان موسوی و رهنورد با آنها ملاقات کرده اند؟
این خبر نمی گوید که اگر رهبران سبز در خانه خود بازداشت اند چرا فرزندان آنها در این مدت خبرهای دیگری داده اند؟
این خبر می گوید «تا لحظه» نوشتن خبر موسوی و رهنورد در خانه بوده اند. یعنی خبرنویس اطمینان ندارد که پس از آن هم در خانه مانده باشند و به جای دیگری منتقل نشده باشند. در واقع «در لحظه» نوشتن خبر در خانه بوده اند؛ نه «تا لحظه» نوشتن خبر که بین خبر حشمتیه و این خبر را می پوشاند.
شب امیرارجمند به بی بی سی می گوید موسوی و رهنورد امروز ساعاتی در خانه بوده اند! و خود هم اذعان دارد که قطعا پیش از این مدتی در خانه نبوده اند. معنای این دو جمله بسادگی این است: موسوی و رهنورد به محلی در خارج خانه منتقل شده بوده و در آنجا بازداشت بوده اند و امروز ساعاتی به خانه برده شده اند. لابد برای اینکه قسم حضرت عباس مقامات قضایی تماما دروغ نباشد.
آیا این موضوع نقض انتقال انها به خارج از خانه آنها ست؟
و بر فرض که نام آن محل که آنها در خارج خانه زندانی بوده اند «حشمتیه» نبوده باشد تغییری در وضعیت انها می دهد؟
از آن بدتر ساعتی پس از این انتشار این خبر سحام نیوز نوشت که از کروبی ها خبری در دست نیست و شواهد قوی حاکی است که آنها در خانه خود نیستند. چطور می شود که موسوی و رهنورد در خانه باشند و کروبی ها در خانه نباشند؟
 نهایتا: مگر مکرر نگفتند و نشنیدیم که تکذیب خبر زندانی بودن رهبران سبز منوط به تماس فرزندان آنها با ایشان است؟ من نمی دانم چه اضطراری موجب شده یک خبر بی سر و ته در تکذیب خبر قبلی و در واقع تایید ادعاهای مقامات منتشر شود. اما برای من و برای هزاران هزار آدمی که نگران رهبران سبز هستند خبر وقتی تکذیب می شود که آن شرط قبلی انجام شده باشد و فرزندان رهبران بتوانند با آنها ملاقات کنند. فقط بیانیه فرزندان آنها که بگویند با پدر و مادر خود دیدار کرده اند و انها در خانه خود بوده اند و هستند قابل پذیرش است و لاغیر. لطفا با این خبر سیاسی کاری نکنید و عذرخواهی بیجا هم نکنید و عقب نشینی بی معنا هم نفرمایید. اگر هم اضطرار دارید دست کم امتیاز بگیرید و بدون ملاقات فرزندان با رهبران خبر را تکذیب نکنید و گرنه تا قیامت باید از هر چه می گویید و می خواهید عقب نشینی کنید.
آقایان، مدیران کلمه، مشاوران یا هر فرد و گروه دیگری که در این کار به دلیل آشنایی با موسوی حرمتی پیدا کرده اید، اجازه بدهید به شما اطمینان کنیم و اعتمادمان همین اول کار از بین نرود و گرنه انتظار نداشته باشید کسی برای مواضع و حرفهای شما ارزشی قائل شود و یا شما را به رهبری ولو شورایی بپذیرد.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن