Search
Close this search box.

دشمن پاسخ همه سوالها نیست

آقای خامنه ای! انتخابات سالم یک پایه اش این است که شما وارد معرکه انتخابات نشوید! این چه طور انتخابات سالمی است که رئیس مجلس سابق شما و رئیس جمهور سابق و نخست وزیر دوره جنگ همه از سلامت انتخابات ابراز نگرانی کنند اما شما بیایید و بگویید این حرفها حرف دشمن است! این یعنی بستن دهان منتقدانی که خود از بلندپایگان همان نظام اند. این هر چه باشد معنایش انتخابات سالم نیست.

آقای خامنه ی! چرا به خود اجازه می دهید هر کسی را با هر میزان از خدمات و سوابق برای نظامی که رهبری اش را بر عهده دارید به نزدیکی با دشمن و تکرار حرفهای دشمن متهم کنید؟ آیا می خواهید بگویید مردان جمهوری اسلامی آنقدر خام و ناپخته اند که نمی توانند فرق دوست از دشمن بدهند و شما باید مدام به آنها تذکر بدهید؟ درست است که شما ولایت مند هستید اما فکر نمی کنید این ولایت را با پدرسالاری و خطاب کردن بزرگان همچون صغار اشتباه گرفته اید؟

آقای خامنه ای! آدم خردمند ابهامات و شبهات را جواب می دهد نه اینکه دهان منتقدان را ببندد. فرض کنید اصلا این رجال سابق نظام همه بر خطا باشند. اما چنین شبهه ای قویا وجود دارد که نظام تحت رهبری شما می تواند به سابقه دهها بار دخالت و دستکاری در دوره های پیشین باز هم در انتخابات دست ببرد. چرا کاری نمی کنید که شبهه برطرف شود؟ دشمن که پاسخ همه سوالها و شبهه ها نیست. چرا در ساختار برگزاری انتخابات تجدید نظر نمی کنید تا شبهه انگیز نباشد؟ چرا به شورای نگهبان تذکر نمی دهید که در موضع تهمت ننشیند و از این و آن جانبداری نکند؟ آیا شما فکر می کنید رجال جمهوری همه طوطی وار حرف دشمنان را تکرار می کنند بدون اینکه هیچ نشانه و قرینه ای ببینند؟ چرا در رفع نشانه ها و قرینه ها و اعتمادسازی نمی کوشید؟

شما می گویید جمهوری اسلامی مردم را وارد صحنه کرده است و آن دوره گذشته است که «هرچه دستگاه قدرت اراده می کرد از صندوقها در می آمد». طیب الله! بفرمایید الان نسبت قدرت و انتخابات چیست؟ جایگاه شورای نگهبان و نظارت استصوابی و رد صلاحیت کجاست؟ و چرا شما وقتی آدم فاسد و کذابی مثل کردان در مقام وزارت کشور قرار گرفت هیچ عتاب و خطابی نکردید و نگفتید که این کار دشمن است؟

موضوع خوبی است: انتخابات سالم. باز هم می نویسم. خوب است همه مان بنویسیم. اجازه می دهید آقای خامنه ای که مطبوعات کشور در چیستی و چگونگی انتخابات سالم آزادانه بنویسند؟ یا فکر می کنید حرف از انتخابات سالم زدن حرف دشمن است؟ و اگر شما گفتید سالم است همه باید بگویند سالم است؟ ممکن است روشن کنید که دوستان چگونه باید از انتخابات سالم حرف بزنند؟ چگونه باید از رای مردم صیانت کنند؟ اجازه می دهید همان مردم که جمهوری اسلامی برای انتخاب آنها راه باز کرده است از دستگاه شما سوال کنند که چگونه می خواهد رای عمومی را با امانت بگیرد و بشمارد و اعلام کند؟  

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن