Search
Close this search box.

زنان و فوتبال احمدی نژاد را متحول کرده اند

تماشاگران فوتبال زنان - ایسنا
محمود احمدى نژاد رئیس جمهور دیروز در زنجان گفت: هر نوع تفکیکى که جدایى را برساند به بانوان آسیب خواهد رساند.

به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى رئیس جمهور افزود: زن و مرد یک حقیقت و هر دو انسان هستند. در مقابل هم نیستند بلکه مکمل یکدیگرند و حتى لطف خداوند نسبت به زنان بیشتر از مردان است. وى در عین حال گفته است: در محیط هایى که زنان حضور دارند آن محیط سالم و عاطفى خواهد بود و انحراف اخلاقى مرد و زن ندارد.

وى در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت بالاى حقوق زنان در اسلام اظهار داشت: بعضى از تعصبات در مورد زنان متعلق به اسلام نیست. متاسفانه هر جا بحثى از فساد اخلاقى مى شود، خانم ها در این مورد مقصر شناخته مى شوند، اما مگر مردان مشکل ندارند؟ متاسفانه بعضى ریشه مفاسد را در زنان مى بینند، درحالى که این طور نیست.

احمدى نژاد ادامه داد: بخش مهمى از معنویتى که در جامعه هست، به خاطر وجود زنان است. وى گفت: بى انصافى است که فساد را به زنان نسبت دهیم. زن و مرد وظایفى دارند که باید انجام دهند. صیانت از حریم عمومى وظیفه همگانى است و چون تاثیر زنان بیشتر است باید بیشتر مراقبت کنند.
———-
به نقل از: شرق که صفحه اول امروزش بسیار خواندنی است هم مقاله شادی صدر و هم این اظهارنظر که بسیار بجا برجسته شده و هم فوتبال زنان آلمان و ایران با حجاب اسلامی. عکس بالا از ایسنا.

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن