Search
Close this search box.

یه شب مهتاب

صحنه ای از کلیپ یه شب مهتاب
کلیپ زیبایی از کامیار هوبخت روی صدای فرهاد و شعر شاملو: یه شب مهتاب

پس نوشت:
پیشنهادهایی برای چگونگی همراهی با اکبر گنجی

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن