Search
Close this search box.

شون پن به نماز جمعه می رود

شون پن در تهران - عکس از ایسنا
 بدون شرح (فعلا)! عکس از ایسنا

نیز:
شون پن در تهران: خبرنگار یا خبرساز؟ علیرضا دوستدار

پ.ن یکی از دوستان صاحبنظر می گفت در این یک هفته مانده به انتخابات باید منتظر حضور چهره های سرشناس دیگری هم باشیم. ممکن است این تسهیلات ویزایی برای کمک به برخی نامزدهای معین ( با معین اشتباه نشود!) باشد ولی چه بسا نتیجه گزارش های این چهره های خبرنگار/خبرساز چیزی جز آن باشد که انتظار می رود. کمی سربسته شد ولی فعلا همینطوری داشته باشید تا بعد.  

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن