تشنج های عراق به سود آمریکاست

نظر محمد علی ابطحی در: وب نوشت به اعتقاد من، آمریکا بیش از هر زمانی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیاز دارد که اوضاع عراق متشنج باشد. زیرا بهترین دلیل برای بقاء آمریکا در عراق، همین تشنج هاست. بوش نیز نیاز دارد به افکار عمومی آمریکا اعلام کند، پروژه نیمه کاره ای در عراق هست که جز او نمی تواند این پروژه را تکمیل کند که اگر تکمیل نشود، منطقه خاورمیانه به آتش کشیده می شود و بیش از همه آمریکا آسیب می بیند. اگر این تحلیل من درست باشد رفتار مقتدی صدر در تشنج آفرینی در عراق و ایجاد وحدت شیعه و سنی در مقابله با آمریکا در این شرایط، همان چیزی است که آمریکا می خواهد. رفتار غیر متمدنانه و خارج از عرفی که آمریکا در مقابله با تشنج های عراق از خود نشان می دهد، مثل محاصره وحشتناک شهر فلوجه و یا کشتن مردم بیگناه عراق که به شدت از خون و خونریزی خسته شده اند و یا تعطیلی بعضی روزنامه ها در عراق توسط آمریکا که همگی خلاف اصولی است که آمریکا از آن تبلیغ می کرده است، همه متوجه این تحلیل است که آمریکایی ها چقدر این روزهای پیش از انتخابات به دلیل توجیه کننده برای بقاء خود نیازمندند و چقدر این رفتارها در تثبیت بوش مؤثر خواهد بود. ایکاش تأثیرگذاران صحنه سیاسی عراق اعم از شیعه و سنی به این واقعیت توجه نمایند و زمینه را برای بقاء بیشتر اشغالگران فراهم نکنند و بگذارند مردم عراق هرچه زودتر خود بتوانند سرنوشت خود را تعیین نمایند.

توضیح: یادمان باشد که در روزهای اخیر مساله اصلی در عراق اوضاع در فلوجه بوده است که ربطی به مقتدی صدر ندارد و مساله تازه ای هم نیست که به نیازهای آمریکا قابل ارجاع باشد. فلوجه از روز اول سر سازگاری نداشته است با اشغالگران. به هرحال نوشته ابطحی به دلیل صدورش از یک سیاستمرد ایرانی مهم است به همین دلیل آن را اینجا آوردم. در مدخلی جداگانه به این موضوع برخواهم گشت. – سیبستان

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و