Search
Close this search box.

هشت سین

برای خاکی که برایش دلتنگ ایم. برای مردمی که برایشان دلتنگ ایم. نوروز همیشه بوی وطن می دهد.
Nawruz.jpg
این تصویر برگزیده من برای نوروز بود که برای دوستانم که ایمیلی از آنها داشتم فرستادم. برای دوستانی که اینجا سر می زنند هم همان را می گذارم. تا دل تنهایی تان تازه شود. از کارهای احسان شاهین صفت در ایرانیان. این هم شعر نوروزانه ای که مناسب حال ماست از شهزاده دوست تاجیک من که در سمرقندش آورده است:
تمام نوروز را به انتهای شفاف دو ماهی طلا
نگریستم
و در جنگل سبز سبزه ها
در پهنای یک طبق سفالین
قدم زدم
و گاهی نیز
به نقاشی یک ناآشنا
بر تخم مرغ ها
خیره شدم
سکوت مطلق در کاسه
با جفت خویش آب می خورد
و من به آرزوی نوروزی ماهیان
در کاسه شیشه ای
شک می کردم
و سکوت
سکوت طولانی
هشت سین سفره من بود

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن