Search
Close this search box.

آیا انتشار کاریکاتورها حسابشده بود؟

انتشار دوباره ی کارتون ها کاری حساب شده بوده است. زیرا واضح بود که این عمل با واکنش شدیدی از جانب مسلمانان بنیادگرا مواجه خواهد شد و پرواضح است که این واکنش قابل پیش بینی بوده است. پس می توان گفت که برای تعمیم دادن یک سری خواص (مثل خشونت طلبی و یا بیگانگی با روح ازادی بیان و دموکراسی غربی) به کل مسلمانان، عده ای علاقمند به دیدن این واکنش ها بوده اند.

رسانه ها عده ای از معترضان را نشان می دهند و بعد فاندامنتالیست بودن را به کل جمعیت مسلمانان تعمیم می دهند. در واقع پیام شان چیزی شبیه این است: نگاه کنید اینان مسلمانان هستند و روش اعتراض کردنشان به دموکراسی و ازادی قلم ما اینگونه است و بعضی شان در کشورهای ما زندگی می کنند ولی بسیار از جامعه و فرهنگ ما دور و بیگانه اند.

در حالیکه فاندامنتالیزم ویژه ی مسلمانها نیست. به کلینیک سقط جنین در امریکا نگاه کنید که اتشش زدند و به تیاتر شام اخر در پاریس که محل تیاتر را اتش زدند. به فاندامنتالیست هایی که در واشنگتن حکومت می کنند. پس فاندامنتالیزم مختص مسلمانها نیست ولی رسانه ها سعی دارند که ان را ویژگی مسلمانان نشان بدهند.

تاثیر دیگری که این کارتون ها در روند دموکراسی طلبی مردم کشورهایی همچون سوریه یا ایران یا عربستان سعودی خواهد گذاشت این است که دولتمردان در جواب مطالبات انها خواهند گفت: این است دموکراسی غربی: کارتون از مقدسات مردم درست کردن و به اسم ازادی تحقیر کردن اعتقادات مذهبی مردم.

نکته ی دیگر در نظر گرفتن کسر تعداد معترضان به کل جمعیت مسلمانان است. حاصل این کسر عددیست بسیار کوچک که می توان از ان نتیجه گرفت که مسلمانان زیادی به ازادی بیان و قلم احترام می گذارند و یا اینکه شیوه ی اعتراض کردنشان از طریق این معترضان متفاوت است. پس تعمیم دادن رفتار عده ای از معترضان به خلق و خوی و بینش مسلمانان کاری ست سخت غیر عاقلانه.

مسلمانان شاهدند که مثلا در فرانسه ازادی روسری سر کردن ندارند و در نتیجه نمی توانند براساس اعتقاداتشان لباس بپوشند در حالیکه عده ای دیگر به اسم ازادی بیان و عقیده توانایی انتشار چنین کارتون هایی را دارند. بنابراین مسلمانان به این دموکراسی اعتراض می کنند که شما هر چه دلتان می خواهد در رسانه هایتان می گویید ولی ما حق سرکردن روسری (که براساس اعتقاداتمان است را) نداریم.

پ.ن. : مطلب بالا نکاتی ست که از گفتگوی بهزاد یغماییان نوشته ام که البته بعضی جمله ها هم در متن گفتگوی او نبوده اند که خودم اضافه شان کرده ام. درنتیجه به هیچ وجه ادعا نمی کنم که ترجمه ی لفظ به لفظ صحبتهای او ست ولی ادعا می کنم که انچه است که از گفتگوی او فهمیده ام و شدیدا شنیدن این گفتگو را توصیه می کنم. بهزاد یغماییان حتی به شورشیان هم نگاهی بسیار انسانی دارد خلاف انچه که در اکثر نوشته ها می بینیم.

—————
*برگرفته از: مینا خانلرزاده ؛ عنوان از سیبستان

نیز:
پسزمینه یک اقدام تحریک آمیز (در: وبسایت سوسیالیستهای جهان)
Denmark and Jyllands-Posten: The background to a provocation
از طریق اخبار آخرالزمانی سرزمین من

سوسیالیستهای جهان از اولین گروههای خارجی است که حسابشده بودن انتشار کاریکاتورها را مطرح کرده است:
European media publish anti-Muslim cartoons: An ugly and calculated provocation

در میان وبلاگ نویسان ایرانی حامد قدوسی نخست بار به احتمال حسابشده بودن موضوع اشاره کرد:
قضیه بشدت بودار است

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن