Search
Close this search box.
به این اسلام کافرم!

این روزها از در و دیوار مزخرفات و خرافه می بارد. در سایت وزین هفتان دیدم خر-مرد رندی یا نادان گولخواری یا دوست خاله-خرسه واری لینک داده به کسی مانند خودش که بعله قرآن حادثه ۱۱ سپتامبر را پیش بینی کرده است! با این تفاصیل:

حادثه فرو ریختن دو ساختمان مرکز اقتصادی آمریکا که بزرگترین ساختمانهای جهان بودند قبلا در قرآن گفته شده بود [پس می فرمایید بن لادن خواسته الهی را عملی کرده است؟!]. آیه ۱۰۹ سوره توبه که نام (؟) این دو ساختمان”جورف هار” (؟) در این آیه ذکر شده (عجبا!) این دو ساختمان بر ناصیه خیابان جرف هار [همچین خیابانی در نیویورک وجود ندارد!] و تعداد طبقات این ساختمان ۱۰۹ بوده  [ساختمان دقیقا ۱۱۰ طبقه بر روی زمین داشته است -منهای طبقات زیر زمینی] که شماره آیه آنرا نشان می دهد. تاریخ حادثه روز ۱۱ سپتامبر که نهمین ماه است [سپتامبر به معنای هفتم است و در تقویم رومی ماه هفتم به شمار می رود و در اثر جابجایی ماهها نهم شده است] و در سال ۲۰۰۱ بود که به ترتیب عدد ۱۱جزء یازدهم نشانگر روز حادثه و عدد ۹ شماره سوره است بیانگر ماه وقوع حادثه و آخر اینکه این سوره دارای ۲۰۰۱ حرف است [با چه سیستمی حرف شماری کرده است؟ مصوت و صامت با هم یا الفبای ناقص عربی را حرف به حرف شمرده است: مثلا رحمان را ۵ حرف حساب کرده یا مثل رحمن ۴ حرف یا بر اساس حروف تلفظ- rahman- شش حرف؟] که بیانگر سال وقوع حادثه است(!).همچنین سوره توبه در حزب ۲۱ قرآن است و الآن هم قرن ۲۱ است [ پس ایهالناس بشتابید که بقیه امور قرن ۲۱ را هم از همین حزب ۲۱ تا اتفاق نیفتاده کشف کنید! ].

آقای سردبیر! قرار نبود که هفتان محل ترویج خرافات باشد وبدتر از آن ترویج ایده های بن لادنی که با سوء استفاده از قرآن هر رطب و یابسی را به آن بچسبانند. توجه دارید که ادعای این آقا به معنای تایید آن اقدام تروریستی به هزینه عقاید اسلامی و آیات کریمه قرآن است؟ توجه کرده اید که در این لینک پس از شرح این ادعا گفته می شود: “به امید پیروزی مسلمین”؟

آیا مسلمین تروریست اند؟ آیا فکر نمی کنید این نوع سهل انگاری ها درست همانی را تایید می کند که این روزها نشریه دانمارکی گفته است؟ که مسلمانها تروریست اند؟ حالا بعد از ترویست خواندن پیامبر، قرآن هم کتاب راهنما و موید تروریسم است؟

من پیشنهاد می کنم چنین خطایی را بر هیچ کاربر و عضو هفتان نبخشایید و او را از ادامه همکاری صمیمانه اش با هفتان محروم کنید. در این روزهای حساس بهتر است چشم و گوشمان را باز کنیم. بخصوص بر روی رندان وقت شناس یا دوستان نادان یا خاله خرسک بازی ها.

این نوع دوستان(؟) شاهدی بر آیه ۲۰ از سوره ۶ هستند ( براساس حساب شمسی ۹/۱۱ برابر است با ۶/۲۰  یا بیست شهریور!): الذین اتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناء هم الذین خسروا انفسهم فهم لایومنون؛ یا مصداق آیه ۹ از سوره ۹ هستند: اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله انهم ساء ما کانوا یعملون

در وب:
۱ خداوند تایید می کند متنی به انگلیسی که همین خرافه را تکرار کرده اما در جزئیاتی با آن متفاوت است!
۲ و ظاهرا ریشه این ادعا به تندروهای اندونزی می رسد
۳ نقشه شهر نیویورک
۴ نقشه سایت مرکز تجارت جهانی

پس نوشت:
ولی می دانم که مردم عامه چه ساده این خرافه ها را باورمی کنند و همراه با آن خواسته یا نخواسته تروریسم را هم تایید می کنند تا بعد بآسانی یا ملعبه تروریست ها شوند یا به چوب تروریست پروری کوفته شوند. در مقابل این دوستان نادان، یا دشمنان دانا، مراکز دینی و روحانیون صاحب نفوذ کجایند و چه می کنند؟ 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن