Search
Close this search box.

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی حرام

عکس از سایت همراهان خاتمی
بعد از روزها با خواندن گزارش های وبلاگی از دیدار جوانان با خاتمی احساس سبکی و انبساط کردم. راستش شاد شدم. به نظرم در این سال بد خبرهای خوب مثل درمان افسردگی است. می بینی هنوز گرما و نشاطی هست. البته همیشه هست اما خبرش نیست. چقدر به خبر خوب نیاز داریم. نه خبرهای ساختگی دل-خوش-کنکی بلکه خبرهایی واقعا خوب. خبرهایی که ما را از شر زبان بد و اندیشه کژ و رفتار کوژ و بختک حوادث فاجعه بار نجات دهد آسوده کند. تا بدانیم که زندگی ادامه دارد. و روزهای خوب هم هست.

بهترین چیز جمع شدن است دور هم به صمیمیت و همدلی. خوشحالم که هنوز از همه سیاستمردان مان ناامید نشده ایم. یلدا یعنی همین جمع شدن به نور امید. تا خورشیدی زاده شود.

راستی حظ کردم از سلیقه در انار چیدن و فکر انار دانه کرده به صحنه آوردن و صحنه را با انار آراستن. 

عکس برگرفته از: چراغها را خاموش نمی کنیم 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن