Search
Close this search box.

روی جلد خردنامه
خردنامه همشهری ویژه وبستان و وبلاگستان به همت محمود فرجامی و با مقالاتی خوب و خواندنی از چاپ برآمده است. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل! البته متن مقالات در نشانی وب همشهری قابل دریافت است ولی متن کاغذی چیز دیگری است! اما واقعیت این است که باید به دوستان همشهری توصیه کرد کمی تا قسمتی روی سایت خود کار کنند. از نظر طراحی و خط هنوز از استاندارد خود ایران هم پایین تر است و حیف است. در چندین صفحه کلمات شکسته و به هم ریخته است و افتادگی دارد. یک نسخه پی دی اف هم می توانست داشته باشد و زحمت خواندن را کمتر کند و آرایش مطالب را هم نشان دهد که ظاهرا ندارد. خلاصه اینکه مواد خوبی فراهم شده ولی خواندنش با مشقت همراه است. برای همشهری این عیب کوچکی نیست. 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن