Search
Close this search box.

حضور امید معماریان و روزبه میرابراهیمی در جلسه ی هیئت نظارت بر قانون اساسی

پس از جلسه ای که هیئت نظارت و پیگیری قانون اساسی بنا به ارجاع رئیس جمهور با وبلاگ نویسان داشت که خلاصه ای از آن را در وب نوشته ها نوشتم، آقای مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران با آقای مهرپور تماس گرفته بود و ضمن اعتراض به حضور آنان در جلسه و اعلام آن، خواسته بود که حتما آقایان امید معماریان، روزبه میر ابراهیمی و شهرام رفیع زاده و جواد تمیمی هم دعوت شوند و آنان هم اعلام نظر کنند. همان ها که در مصاحبه تلویزیونی شرکت کرده بودند. ما هم با آغوش باز پذیرفتیم.

روز شنبه آقایان امید معماریان و روزبه میر ابراهیمی به اتفاق خانم سولماز شریف همسر آقای میر ابراهیمی به جلسه ی هیأت نظارت آمدند. خود را آماده کرده بودیم حالا که به خواست آقای مرتضوی به جلسه آمده بودند، همان حرف های قبلی را بشنویم. دیدیم فضای حرف آنان متفاوت است و به قول خودشان می خواهند حقایق را بگویند. قبل از آن که تفصیل ماجرا را بگویند، من و آقای شوشتری از آنان خواستیم که اگر نمی خواهند، حرفی نزنند و بروند و کار را برای خود مشکل نکنند، چون هیچ تضمینی برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بعدی نداشتیم، اما اصرار کردند که آمده اند تا حقایق را بگویند. ما هم آن ها را شنیدیم. خلاف مروت هم بود که آن را منعکس نکنم. از دست دادن
server سایت و شکایت از من به دادگاه ویژه ی روحانیت، پیرو نوشته قبلی دلیل نمی شد که این بی مروتی را انجام دهم.

اصلی ترین دلیلی که باعث شد تا آن مصاحبه ی تلویزیونی و نوشتن نامه را انجام دهند این بود که، ادعا می کردند باور کرده بودند که خانواده هایشان در معرض تهدید هستند.

مسائلی که در جلسه ۲:۳۰ ساعته ادعا کردند:

زندانهای انفرادی طولانی، کتک، بازجوئی های طولانی در مورد مسائل جنسی به خصوص با همکاران مطبوعاتی، تک نویسی در مورد حدود ۴۰ نفر از چهره های مشهور و غیر مشهور اصلاح طلب.

باز به ادعای آنان اصلی ترین کاری که در جهت همکاری کرده بودند این بود که وقتی مقاله خانه عنکبوتی در کیهان منتشر شد از آنان خواسته بودند ابعاد این خانه را برای بازجویان تبیین و توضیح بدهند که آنها هم این کار را کرده بودند. این همکاری هم در قبال وعده سریع آزادی آنان بوده است.

در وسط جلسه وقتی آقای معماریان می خواست کمی در مورد بازجوئیهای اخلاقی توضیح دهد، در حالی که به شدت عصبی بوداز خانم سولماز شریف درخواست کرد جلسه را ترک کند تا بتواند صریح همه مسائل را بگوید. در این فاصله حرفهایی زد که همه جلسه تقریباً گریه می کردند. برای ادامه جلسه به میر ابراهیمی و معماریان آب دادند تا تسلط خود را بازیابند و بقیه ماجرا را بگویند.

رئیس جمهور به شدت دنبال ارسال گزارش جلسه بود و گزارش هیأت هم به طور رسمی به ایشان منتقل شد. دستوراتی هم داده است که اگر لازم بدانند اعلام خواهند کرد.

بنا به ادعای آقای روزبه میر ابراهیمی در فاصله یک ماه گذشته ۱۳ بار یا احضار و یا با آنان در مورد کارهایی که باید انجام دهند گفتگو کرده اند.

می گفتند خسته شده اند. می خواهند در این جلسه و در حضور نمایندگان رئیس جمهور واقعیتها را بگویند تا مثل حرفهای سایر وبلاگنویسان منتشر شود.

این بود خلاصه ای از حرفهایی آنانی که من و احتمالا بسیاری از مردم گمان می بردیم وبلاگ نویسان پشیمان هستند. باز هم خدا کند دروغ باشد. بنا به گفته سخنگوی دولت رئیس جمهور هیأتی را برای بررسی این ادعاها گذاشته است.

آ
قای کروبی هم که گزارش را شنیده بود، تصمیماتی برای این مسأله گرفته است که لابد خود ایشان خواهند گفت.

آقای شهرام رفیع زاده آن روز در سفر بود و آقای جواد تمیمی هم نمی دانم به چه علت شرکت نکرده بود. 

از: وب نوشت ابطحی (همه خبر را آوردم گفتم نکند دوباره وبلاگش ناپدید شود!)

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن