Search
Close this search box.

ریزه میزه در مورد حقوق بشر
(به مناسبت ۱۰ دسامبر)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقطه ته خط

حقوق بشر از این به بعد سر برج پرداخت می‌شود. از کلیه‌ی کسانی که بشر هستند تقاضا می‌شود برای دریافت حقوق‌شان مراجعه کنند.
***
حقوق بشر حقوق بشرهایی است که بشرترند.
***
حقوق بشر اعلامیه‌ای است که همیشه می‌توان آن بایگانی کرد اما نه برای همیشه.
***
حقوق بشر چیزی است که برخی افراد و حکومت‌ها وقتی خودشان به دردسر می‌افتند یادشان می‌آید.
***
برای این که روحیه‌ی طنزتان قوی شود کافی است در ایران زندگی کنید و گاهی هم اعلامیه‌ی حقوق بشر را بخوانید. از دو حالت خارج نیست یا از خنده می‌میرید یا از غصه.
***
یک مصاحبه در ایران: آقا شما حقوق بشر رو رعایت می‌کنین؟
آقا: والله ما کوچیکتر از اونی هستیم که حقوق بشر رو رعایت کنیم.
***
طرحی برای یک شعر جیغ بنفشی مایل به سپید:
حقوق بشر
حقوق بش
حقوق ب
حقوق
حقو
حق
ح
حناق!
***
طرح یک تابلو در دو کشور:
کشورهای خوب: هیس! لطفاً حقوق بشر را رعایت فرمایید.
کشورهای بد: هیس! حقوق بشر نفهمد.
***
طرح یک فیلمنامه‌ی انیمیشن بی‌تربیتی (۱۸ سال به بالا پلیز):
یک نوزاد در حال به دنیا آمدن است. (توجه کنید: در حال به دنیا آمدن است). همین که سرش را بیرون می‌آورد می‌بیند که همه جای کره‌ی زمین، جنگ، فقر، فحشا، ستم، استثمار، بمباران اتمی، بمباران شیمیایی، بمباران میکربی، تیرباران، اعدام، زندان، شکنجه، گردن‌زنی، نسل‌کشی، سرکوب، قتل‌عام، غارت، تجاوز، مرگ و کشتار و خون و خونریزی است.
نوزاد وحشتزده تو می‌رود و زیپ را می‌کشد. پایان.

نقل از: فانوس

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن