Search
Close this search box.

عکس از: ماکی کاواکیتا
عکس از مجموعه عکس های مد، کارهای ماکی کاواکیتا، در سایت درخشانی از عکس های عکاسان مارج کیسی و همکاران( Marge Casey & Associates 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن