Search
Close this search box.

 آینده از نگاه مردم ایران:
۷۱% معتقدند در آینده صفات اخلاقی کمتر خواهد شد
۸۷% معتقدند در آینده صفات اخلاقی منفی رواج خواهد داشت
۶۹% معتقدند مردم در گذشته بیشتر نماز می خواندند
۷۹% معتقدند مردم نسبت به گذشته غیر مذهبی تر شده اند
۷۴% معتقدند که مردم در آینده غیر مذهبی تر خواهند شد
۸۸% معتقدند فاصله طبقاتی بیشتر شده است
۸۷% معتقدند که در آینده فاصله طبقاتی بیشتر می شود.
به نقل از: وب نوشت. همه گزارشی را که ابطحی آورده بخوانید و بعد از خود بپرسید: جامعه ما به کجا می رود؟ روشنفکران سکولار و دینی هیچ فکر روشنی کرده اند؟ آکادمیسین ها، نخبگان، محققان، طالبان اصلاح و اقدام، احزاب و هسته های فکری و سیاسی چطور؟ فکر نمی کنید آینده بر سر ما دوباره مثل گذشته آوار خواهد شد؟ 

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن