آینده از نگاه مردم ایران:
۷۱% معتقدند در آینده صفات اخلاقی کمتر خواهد شد
۸۷% معتقدند در آینده صفات اخلاقی منفی رواج خواهد داشت
۶۹% معتقدند مردم در گذشته بیشتر نماز می خواندند
۷۹% معتقدند مردم نسبت به گذشته غیر مذهبی تر شده اند
۷۴% معتقدند که مردم در آینده غیر مذهبی تر خواهند شد
۸۸% معتقدند فاصله طبقاتی بیشتر شده است
۸۷% معتقدند که در آینده فاصله طبقاتی بیشتر می شود.
به نقل از: وب نوشت. همه گزارشی را که ابطحی آورده بخوانید و بعد از خود بپرسید: جامعه ما به کجا می رود؟ روشنفکران سکولار و دینی هیچ فکر روشنی کرده اند؟ آکادمیسین ها، نخبگان، محققان، طالبان اصلاح و اقدام، احزاب و هسته های فکری و سیاسی چطور؟ فکر نمی کنید آینده بر سر ما دوباره مثل گذشته آوار خواهد شد؟ 

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه

سرطان فاصله

همسن و سال بودیم. اما همیشه فکر می کردم از من جوانتر است. شاید به خاطر اینکه زودتر ازدواج کرده بودم. او پسر بود و