Search
Close this search box.

Day: اسفند ۱۰, ۱۳۸۳

کلمات

روشن کردن یک شمع بهتر از نفرین کردن تاریکی است.– در باره چگونگی روشن کردن شمع عفو بین الملل ( که در نشانه یا لوگوی عفو بین الملل بازتاب یافت) از زبان بنیانگذار آن که بتازگی درگذشت. اصل این کلمات چینی است. نیز:ادعای مشعلداری و حقیقت شمع افروزی، مسعود بهنود:روزگاری یکی از هم نسلان من [ که رفت و چریک شد و

فهرستی از هر جهت معنادارفهرست زیر را در وبلاگی یافتم که تا امروز ندیده بودم. بلافاصله با خود فکر کردم این نمونه وار کتابها و موضوعهایی را نشان می دهد که بر سپهر فکری نسل جوان امروز در ایران مسلط است. حتی اگر نخوانده باشند اما هوسش با آنهاست! نقلش در اینجا برای تذکری است به اینکه اگر من و