Search
Close this search box.

جشنواره ترانه های شرق 2001 عکس از  مهدی جامی
رقصندگان هوشربا می خواهید جایتان سمرقند است. باز نوبت به دوسالانه ترانه های شرق رسید و من هوای سمرقند به سرم زده است. این یکی را چهار سال پیش گرفته ام با کلی عکس دیگر از رقصندگان دیگر. بخشی از آن در ایرانیان درآمد: مثل نان سمرقندی. امسال جشنواره از ۲۶ اوت شروع می شود. اگر دلتان می خواهد به سمرقند سفر کنید بهترین وقت است.  

مطالب دیگر

استاد فلک دولتمند خال

به لایق شیرعلی خیلی علاقه داشت. در شعر مولوی غرق بود. به نازکی های زندگی مردم خود سخت آگاه بود. گرفتارش بود. میان جنگ و

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن