Search
Close this search box.

جشنواره ترانه های شرق 2001 عکس از  مهدی جامی
رقصندگان هوشربا می خواهید جایتان سمرقند است. باز نوبت به دوسالانه ترانه های شرق رسید و من هوای سمرقند به سرم زده است. این یکی را چهار سال پیش گرفته ام با کلی عکس دیگر از رقصندگان دیگر. بخشی از آن در ایرانیان درآمد: مثل نان سمرقندی. امسال جشنواره از ۲۶ اوت شروع می شود. اگر دلتان می خواهد به سمرقند سفر کنید بهترین وقت است.  

مطالب دیگر

افسانه هر ملیت یک دولت

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند و طنین اغراق‌آمیزی به آن

مدرنیته کسب مهارت است

سالها ست درگیر نظریه ایم. انواع و اقسام نظریه ها در بازار اندیشه و نشر ایران رایج است. تصور بر این است که بهترین نظریه